Di tích Long Mỹ

Di tích Long Mỹ nằm ở đâu?

Di tích Long Mỹ thuộc huyện Long Mỹ, nằm cách thị xã Vị Thanh khoảng 28km.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thuanloi1989@gmail.com

2012-2017