Nhà công tử Bạc Liêu

Nhà công tử Bạc Liêu nằm ở đâu?

Nhà công tử Bạc Liêu tại số 13, Điện Biên Phủ, phường 3 thị xã Bạc Liêu.

Xem bản đồ

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thuanloi1989@gmail.com

2012-2017