Thông tin các tỉnh miền tây

Diện tích: 3.537 km²
Dân số : 2.217.488 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Long Xuyên

Diện tích: 2.520 km²
Dân số : 856.250 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Bạc Liêu

Diện tích: 2.315 km²
Dân số : 1.354.589 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Bến Tre

Diện tích: 5.211 km²
Dân số : 1.118.830 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Cà Mau

Diện tích: 1.390 km²
Dân số: 1.187.089 người
Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long

Diện tích: 3.246 km²
Dân số : 1.665.420 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Cao Lãnh

Diện tích: 1.608 km²
Dân số : 756.625 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Vị Thanh

Diện tích: 6.299 km²
Dân số : 1.683.149 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Rạch Gía

Diện tích: 4.492 km²
Dân số : 1.436.914 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Tân An

Diện tích: 3.300 km²
Dân số : 1.289.441 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Sóc Trăng

Diện tích: 2.367 km²
Dân số : 1.670.216 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Mỹ Tho

Diện tích: 2.215 km²
Dân số : 1.012.600 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Trà Vinh

Diện tích: 1.475 km²
Dân số : 1.028.600 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Vĩnh Long

One response to “Thông tin các tỉnh miền tây”

  1. Nguyễn Văn vườn says:

    Thông tin về dân số của 2 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đều là 1.000.933 người là ngẫu nhiên hay có nhầm lẫn gì chăng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về thuanloi1989@gmail.com

2012-2017